Od m-ca 06/2014 PPHU "AWE" włączyła się w działalność chaytatywną prowadzoną przez CARITAS POLSKA z siedzibą w Warszawie